عبدالله, ., أردینی, . (2021). الترمیز فی نماذج من شعر بشار بن بُرْد. Adab Al-Kufa, 51(87.1), 1-22. doi: 10.33899/radab.2021.170423
عمر محمد عبدالله; صالح محمد أردینی. "الترمیز فی نماذج من شعر بشار بن بُرْد". Adab Al-Kufa, 51, 87.1, 2021, 1-22. doi: 10.33899/radab.2021.170423
عبدالله, ., أردینی, . (2021). 'الترمیز فی نماذج من شعر بشار بن بُرْد', Adab Al-Kufa, 51(87.1), pp. 1-22. doi: 10.33899/radab.2021.170423
عبدالله, ., أردینی, . الترمیز فی نماذج من شعر بشار بن بُرْد. Adab Al-Kufa, 2021; 51(87.1): 1-22. doi: 10.33899/radab.2021.170423