الکویانی, ., الدلیمی, . (2021). مصطلحات علم البیان فی شرح دیوان ابی تمام للخطیب التبریزی(502هـ). Adab Al-Kufa, 51(87.1), 237-260. doi: 10.33899/radab.2020.170433
أحمد سلیمان الکویانی; أحمد یحیى الدلیمی. "مصطلحات علم البیان فی شرح دیوان ابی تمام للخطیب التبریزی(502هـ)". Adab Al-Kufa, 51, 87.1, 2021, 237-260. doi: 10.33899/radab.2020.170433
الکویانی, ., الدلیمی, . (2021). 'مصطلحات علم البیان فی شرح دیوان ابی تمام للخطیب التبریزی(502هـ)', Adab Al-Kufa, 51(87.1), pp. 237-260. doi: 10.33899/radab.2020.170433
الکویانی, ., الدلیمی, . مصطلحات علم البیان فی شرح دیوان ابی تمام للخطیب التبریزی(502هـ). Adab Al-Kufa, 2021; 51(87.1): 237-260. doi: 10.33899/radab.2020.170433