الشیبانی, . (2021). جملة صلة (اللَّائی واللَّاتی) فی القرآن الکریم - دراسة فی الأَبنیة والتراکیب-. Adab Al-Kufa, 51(87.1), 261-292. doi: 10.33899/radab.2020.170434
شیبان ادیب رمضان الشیبانی. "جملة صلة (اللَّائی واللَّاتی) فی القرآن الکریم - دراسة فی الأَبنیة والتراکیب-". Adab Al-Kufa, 51, 87.1, 2021, 261-292. doi: 10.33899/radab.2020.170434
الشیبانی, . (2021). 'جملة صلة (اللَّائی واللَّاتی) فی القرآن الکریم - دراسة فی الأَبنیة والتراکیب-', Adab Al-Kufa, 51(87.1), pp. 261-292. doi: 10.33899/radab.2020.170434
الشیبانی, . جملة صلة (اللَّائی واللَّاتی) فی القرآن الکریم - دراسة فی الأَبنیة والتراکیب-. Adab Al-Kufa, 2021; 51(87.1): 261-292. doi: 10.33899/radab.2020.170434